Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Medas nieuws

Werkwijze

Proces
Uw aanvraag komt bij ons binnen per reguliere post, beveiligde mail of digitale kluis.

Onze eerstelijns secretarieel medewerkers leggen een dossier aan en zorgen dat alle stukken digitaal worden opgeslagen. Als opdrachtgever ontvangt u direct een bevestigingsmail van de ontvangst van het dossier, het dossiernummer waaronder dit bij Medas bekend is, vaste kerngegevens en de naam van de medisch adviseur die in het dossier zal adviseren, mits anders afgesproken.

Ieder dossier wordt toegewezen aan een medisch adviseur of tandheelkundig adviseur. Het secretariaat begint, indien van toepassing, acties in gang te zetten zoals het inwinnen van medische informatie en een aanvraag tot een toestandbepaling op huisartsniveau of expertiseonderzoek. Afhankelijk van de afspraken kunt u van alle acties op de hoogte worden gebracht via de mail of per post. Te allen tijde kunt u als opdrachtgever de documenten en statussen bekijken door middel van onze webviewer.

Indien het dossier volledig is kan deze aan de medisch adviseur worden voorgelegd. Het resultaat is een afgerond schriftelijk advies, waarin de belangrijke letselgerelateerde punten, zoals causaliteit, pre-existentie, predispositie, prognose, invaliditeit en beperkingen aan de orde komen.

Bij adviezen in het kader van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zal de medisch adviseur aandacht besteden aan de polisvoorwaarden, de beperkingen en de mogelijkheid van verzwijging.

Privacy
Medas heeft haar kantooromgeving en werkprocessen zo ingericht dat er geen gevoelige informatie zichtbaar is of blijft. Er is sprake van cleandeskbeleid hetgeen betekent dat alle medische gegevens dagelijks achter slot en grendel worden opgeborgen. Medische gegevens worden niet gemaild en ook niet lokaal opgeslagen op pc of laptop.

Daarnaast heeft Medas specifieke tools ontwikkeld voor snelle, veilige, digitale gegevensuitwisseling met onze opdrachtgevers; de MEDBOX. De MEDBOX is een digitale kluis waarmee via een webapplicatie informatie/documenten geheel veilig kunnen worden uitgewisseld zonder tussenkomst van de post of e-mail.

Kwaliteit/Compliance
Medas bewaakt voortdurend de kwaliteit en zoekt verbeteringen. Dit uit zich in de opleiding/begeleiding van de medisch adviseurs, het secretariaat en het evalueren van de processen op reguliere basis.

Zes keer per jaar is er een (verplichte) bijeenkomst van alle medisch adviseurs die vakinhoudelijk en procesinhoudelijk worden gevuld. Zo bespreken wij richtlijnen, codes, jurisprudentie en zijn er externe sprekers.

Daarnaast houden wij audits met betrekking tot het werk van de medisch adviseur, hierin komen doorlooptijden, compliance, maar ook (medisch-)inhoudelijke zaken aan de orde. De resultaten hiervan worden besproken en leiden zo nodig tot aanpassingen in de werkwijze.

Onze processen zijn beschreven en vastgelegd in een Handboek.

Voor het geval er een calamiteit zou plaatsvinden, is er een procedure vastgelegd die waarborgt dat Medas binnen 2 werkdagen de werkzaamheden weer zou kunnen oppakken. De beveiliging/geheimhouding is tot in detail beschreven.

Financiën
Doordat Medas het gehele proces splitst, worden alle acties en werkzaamheden toegewezen aan de juiste medewerkers. Dit betekent dat u voor werkzaamheden van ons secretariaat een ander, lager tarief betaalt dan voor het advies van onze medisch adviseur.  Op die manier werken wij efficiënt en kunnen wij een reëel tarief aanbieden.

© Copyright - Medas - website created by Dokwerkers | Crossmedia
x

Mededeling

Ook wij voelen een grote verantwoordelijkheid bij te dragen aan het terugdringen van de verspreiding van het virus en hebben daarom de volgende maatregelen genomen:

  • De meeste medewerkers werken verplicht thuis en op ons kantoor in Bussum werken wij op dit moment met een minimale bezetting
  • Wij ontvangen geen bezoek op ons kantoor
  • Afspraken verlopen telefonisch of worden verzet
  • Ons jaarlijkse symposium (M&M Meeting) in juni gaat helaas niet door maar zal worden verplaatst naar volgend jaar
  • Expertises en toestandsbepalingen kunnen veelal geen doorgang vinden, wij zullen de agendering aanpassen aan de ontwikkelingen
  • Wij streven ernaar om onze dienstverlening, zo veel als mogelijk, te kunnen voortzetten

Wij hopen op uw begrip en houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen in de situatie. Mocht u vragen hebben dan zijn wij telefonisch bereikbaar op 035 694 15 41.

 

Management Medas