Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Directie


Carlien Hutchison en Elsbeth Mattern

Na jarenlang met veel plezier in de behandelend sector te hebben gewerkt zijn wij in aanraking gekomen met het werk als medisch adviseur. Het bleek interessant en uitdagend werk met een geheel eigen dimensie op het raakvlak van het medische en het juridische.

In de loop der jaren is Medas sterk gegroeid en ontwikkeld. Naast ons vak als medisch adviseur zijn wij intensief bezig met het borgen en innoveren van onze dienstverlening. Dit houdt in dat wij voor de bij ons werkende medisch adviseurs bijeenkomsten, opleiding en begeleiding organiseren en ook audits uitvoeren om te zorgen dat de adviezen niet alleen medisch-inhoudelijk van hoge kwaliteit zijn, maar ook voldoen aan de met de opdrachtgever gemaakte afspraken. Daarnaast zijn wij uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de medische advisering, waarin transparantie een steeds voornamere rol krijgt, en spelen hier, in overleg met onze opdrachtgevers, op in.

Tenslotte vergen ook de lopende processen continu aandacht en innovatie.

Wij zijn trots op ons bedrijf en onze mensen en staan voor een goede kwaliteit en servicegerichte dienstverlening waarbij wij ook nadenken over wat wij onze opdrachtgevers kunnen bieden zelfs voordat hierom wordt gevraagd.

Carlien & Elsbeth

© Copyright - Medas - website created by Dokwerkers | Crossmedia