Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Directie


Carlien Hutchison en Elsbeth Mattern

Na jarenlang met veel plezier in de behandelend sector te hebben gewerkt zijn wij in aanraking gekomen met het werk als medisch adviseur. Het bleek interessant en uitdagend werk met een geheel eigen dimensie op het raakvlak van het medische en het juridische.

In de loop der jaren is Medas sterk gegroeid en ontwikkeld. Naast ons vak als medisch adviseur zijn wij intensief bezig met het borgen en innoveren van onze dienstverlening. Dit houdt in dat wij voor de bij ons werkende medisch adviseurs bijeenkomsten, opleiding en begeleiding organiseren en ook audits uitvoeren om te zorgen dat de adviezen niet alleen medisch-inhoudelijk van hoge kwaliteit zijn, maar ook voldoen aan de met de opdrachtgever gemaakte afspraken. Daarnaast zijn wij uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de medische advisering, waarin transparantie een steeds voornamere rol krijgt, en spelen hier, in overleg met onze opdrachtgevers, op in.

Tenslotte vergen ook de lopende processen continu aandacht en innovatie.

Wij zijn trots op ons bedrijf en onze mensen en staan voor een goede kwaliteit en servicegerichte dienstverlening waarbij wij ook nadenken over wat wij onze opdrachtgevers kunnen bieden zelfs voordat hierom wordt gevraagd.

Carlien & Elsbeth

© Copyright - Medas - website created by Dokwerkers | Crossmedia
x

Mededeling

Ook wij voelen een grote verantwoordelijkheid bij te dragen aan het terugdringen van de verspreiding van het virus en hebben daarom de volgende maatregelen genomen:

  • De meeste medewerkers werken verplicht thuis en op ons kantoor in Bussum werken wij op dit moment met een minimale bezetting
  • Wij ontvangen geen bezoek op ons kantoor
  • Afspraken verlopen telefonisch of worden verzet
  • Ons jaarlijkse symposium (M&M Meeting) in juni gaat helaas niet door maar zal worden verplaatst naar volgend jaar
  • Expertises en toestandsbepalingen kunnen veelal geen doorgang vinden, wij zullen de agendering aanpassen aan de ontwikkelingen
  • Wij streven ernaar om onze dienstverlening, zo veel als mogelijk, te kunnen voortzetten

Wij hopen op uw begrip en houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen in de situatie. Mocht u vragen hebben dan zijn wij telefonisch bereikbaar op 035 694 15 41.

 

Management Medas