Diensten

Als opdrachtgever bepaalt u welke diensten u wenst af te nemen onder welke condities.

Medas heeft een goed ontwikkeld proces voor de medische advisering dat kan worden aangepast aan de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Een en ander zal worden vastgelegd in een SLA en procesbeschrijving en een jaarlijkse evaluatie zal deze afspraken toetsen.

Medas kan worden ingeschakeld als preferred supplier, naast het huidige medisch adviesbureau voor een betere spreiding of bij overflow. Dit kan bij Medas in Bussum, maar ook op de eigen locatie van de opdrachtgever.

U kunt Medas inschakelen voor:

Dossieraanleg en beheer
Aanleggen en archiveren van uw medische dossiers, inwinnen van medische informatie en het in gang zetten van  controles en expertises.


Medisch advies

Advisering in uw medisch dossier, snel advies bij “licht letsel” zaken of direct telefonisch consult bij de medisch adviseur in simpele kwesties.


Loket – Korte Medische Vraag

Voor onze vaste opdrachtgevers bieden wij de dienst “Loket – korte medische vraag” aan.

Het gaat hierbij om korte algemene medische vragen, waarvoor het aanleggen van een dossier te omslachtig is.
Onze opdrachtgever kan de vraag mailen onder vermelding een referentienummer. Het juiste mailadres kunt u telefonisch opvragen en is zichtbaar via de tab Contact → Login.

Wij kunnen op deze manier snel reageren, waarbij de kosten voor opdrachtgever laag blijven. Indien onze medisch adviseur van mening is, dat de vraag niet als korte vraag behandeld kan worden, dan zal hierover contact met u worden opgenomen.


Educatie / Advies

Het verzorgen van workshops, bijscholing etc. van uw medewerkers, adviseren bij beleidsvraagstukken t.a.v. het medisch traject en processen binnen uw organisatie, of een combinatie hiervan.


Medas verzorgt deze diensten in zeer uiteenlopende dossiers, zoals bij:

 • letselschade,
 • ongevallenverzekeringen,
 • arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,
 • tandheelkundige schade,
 • levensverzekeringen,
 • reis- en annuleringsverzekeringen,
 • uitvaartverzekeringen,
 • medische aansprakelijkheid en
 • beroepsziekten.


Medas stelt zich ten doel kwalitatieve diensten te verlenen met gegarandeerde continuïteit, korte doorlooptijden en voor een concurrerend tarief. Om deze hoge kwaliteit, continuïteit en snelheid te kunnen waarborgen beschikt Medas over:

 • ervaren medisch adviseurs
 • een modern en goed geoutilleerd secretariaat
 • een netwerk van medisch specialisten en controlerend huisartsen
 • een up-to-date ICT-netwerk
© Copyright - Medas - website created by Dokwerkers | Crossmedia