Onze mensen

Directie
De directie van MEDAS wordt gevormd door Elsbeth Mattern en Carlien Hutchison, beiden RGA (Register Geneeskundig Adviseur) en verzekeringsarts.

Lees verder →


Management en Management Support

Het kantoor wordt geleid door manager Gerdien de Ruiter. Overige ondersteuning wordt geboden Gurkan Fidan (manager ICT&Proces), drie teamleiders secretariaat en een management assistente. Zij werken allemaal mee aan het optimaliseren van de werkprocessen en de bereikbaarheid binnen Medas.

Lees verder →


Medisch en tandheelkundig adviseurs

Het merendeel van onze medisch adviseurs werken op freelance basis. Hierdoor is Medas zeer flexibel in het opvangen van pieken en dalen.  Alle medisch adviseurs zijn BIG-geregistreerde artsen met veel ervaring, zowel klinisch als in het werk als medisch adviseur. De meeste van onze medisch adviseurs zijn daarbij ook RGA (register geneeskundig adviseur).

Lees verder →


Secretariaat

Het medisch secretariaat ondersteunt de medisch adviseurs en deze medewerkers bereiden de dossiers voor die ter advisering worden voorgelegd. Het secretariaat beschikt over een geavanceerd ICT systeem en zorgt dagelijks voor de verwerking van alle binnenkomende telefoongesprekken, e-mail en post. Naast onze vaste medewerkers werkt Medas ook met oproepmedewerkers; zo zijn wij flexibel en snel op volle sterkte indien nodig.

Lees verder →

© Copyright - Medas - website created by Dokwerkers | Crossmedia