Particulier

Medas wordt in het kader van medische claims ingeschakeld door een van onze opdrachtgevers (meestal een verzekeringsmaatschappij).

Onze opdrachtgevers mogen geen kennis nemen van medische informatie en de beoordeling hiervan is belangrijk bij de behandeling van uw claim. Medas kan deze informatie (door u gemachtigd) opvragen dan wel via u of uw belangenbehartiger/advocaat ontvangen.

Uiteraard gaan wij bij de verdere bewerking van deze privacy gevoelige informatie zeer zorgvuldig te werk en is Medas gehouden aan de huidige wet en regelgeving.

Wij beschikken over een NEN en ISO certificering (NEN 7510/ISO 27001), hetgeen betekent dat al onze (privacy gevoelige) processen zijn goedgekeurd en worden gecontroleerd door een onafhankelijk instituut.

In het kader van de wet en regelgeving zijn wij er aan gehouden om medische informatie alleen te delen met daartoe bevoegde personen. Dit is vastgelegd in onze beroepscode (www.GAV.nl ) en in de medische paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade (www.letselschaderaad.nl).
Dit betekent bijvoorbeeld dat met de behandelaar van de claim alleen die gegevens worden gedeeld die belangrijk zijn voor de verdere behandeling. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de medisch adviseur. Wel kan het nodig zijn het medisch dossier te delen met een intern of extern werkende consulent/expert (een medicus) voor overleg.

Uw gegevens worden bewaard zo lang de claim loopt en daarna nog 15 jaar, waarbij wij ons hebben geconformeerd aan de regelgeving vastgelegd in de WGBO (wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Het is mogelijk dat u door Medas wordt benaderd om machtigingen in te vullen waarmee informatie wordt opgevraagd. Deze informatie vormt vervolgens de basis voor een advies richting opdrachtgever. Met het ondertekenen van de machtigingen geeft u Medas toestemming voor het opvragen van medische informatie welke betrekking heeft op de ingediende claim. U kunt de volledig ingevulde en getekende machtigingen scannen en mailen naar het e-mailadres welke in de brief genoteerd staat. Vermeld in het onderwerp het dossiernummer. Maakt u liever gebruik van de post, dan kunt de machtigingen per post opsturen naar Medas B.V., Antwoordnummer 586, 1400 VB Bussum. Tip: voor een mooi resultaat kunt u eventueel gebruik maken van een scan app (App Store, Play Store).

Ook kan het zijn dat wij de informatie krijgen via uw belangenbehartiger/advocaat. In alle gevallen is het verwerken van uw gegevens door Medas alleen mogelijk met uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.
Bij Medas werken medisch adviseurs, dat zijn (verzekerings-) artsen die zijn gespecialiseerd in het verzorgen van advies in het kader van medische claims. Zij zijn gehouden aan het medische beroepsgeheim. Daarnaast zijn al onze medewerkers gescreend en hebben getekend voor geheimhouding.

Voor meer informatie over het omgaan met uw gegevens verwijzen wij u naar ons privacy statement.

© Copyright - Medas - website created by Dokwerkers | Crossmedia